Over Marian Dijkhof

pag4_1

In mijn leven zijn drie rode draden die mij inspireren en aansturen.

Creativiteit is een rode draad die er al van jongs af aan inzit. Op tienjarige leeftijd ging ik helemaal op in het verzinnen, organiseren en spelen van toneelstukjes. Deze kind-ervaringen zijn heel authentiek, maar worden door veel mensen vergeten. Velen denken dat ze niet creatief zijn, maar een kind heeft creativiteit van nature in zich!

Op zestienjarige leeftijd kwam er een dimensie bij, namelijk creativiteit ten dienste stellen van anderen! Na mijn opleiding als activiteitenbegeleider werkte ik vele jaren in verpleeghuizen waar ik ouderen uitdaagde tot en begeleidde bij creatieve en recreatieve activiteiten. Daarbij ging het mij er steeds om dat mensen naast hun handicap nog zoveel kunnen.

In heel mijn leven ben ik creatieve cursussen blijven volgen om ook zelf gevoed te blijven door het scheppen en vormgeven. Creatief spel en drama, dansexpressie, boetseren, beeldhouwen, fotograferen, tekenen en schilderen zijn enkele voorbeelden.

Een tweede rode draad is het thema bewustwording. Op mijn 26e kwam er een nieuwe wending in mijn leven en begon ik met de opleiding HBO Cultureel Werk. Vele jaren volgden binnen het volwassenenwerk als cultureel werker/educatief werker. Ik werkte met ouderen en volwassenen en gaf trainingen op het gebied van sociale vaardigheden, assertiviteit, faalangstreductie en loopbaanoriëntatie.

Tegelijkertijd koos ik ervoor om het pad van bewustwording en zelfontwikkeling in te slaan. Ik werd geïnspireerd door Gestalt, yoga en meditatie en de NLP-opleiding. Ik ontdekte dat ik overal antwoorden kon vinden, wanneer ik me hiervoor openstelde. Een citaat in een boek, een ontmoeting met een vreemde, het maken van een beeld, een goed gesprek, een ingetogen dans…..

Mijn derde rode draad is het thema coachen/trainen. Tijdens deze werk- en levenservaringen ontwikkelde ik me steeds meer als coach en trainer. Op mijn 49e volgde ik de opleiding tot loopbaanadviseur bij Bureau Hoogendijk. In 2007 begon ik te werken als loopbaanexpert en trainer met jongeren binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Ik ontdekte dat we onze wereld voor een groot deel maken met onze gedachten, zowel jong als oud. In mijn wijze van coachen daag ik mensen uit om te leren anders met hun gedachten om te gaan. Jongeren geven me daarin een prachtig voorbeeld. Wellicht omdat de denkpatronen nog niet al te diep zijn ingesleten?

Op mijn 54e opnieuw een switch! Een hele natuurlijke, terug naar mijn basis met alles wat ik onderweg heb verzameld. Dankzij opleidingen in creativiteit bij Annette Wessels van Speelplaats de Klinker komen mijn drie rode draden samen: creativiteit, bewustwording en coachen/trainen.

Bovengenoemde ervaringen geven in een notendop weer waar een aantal van mijn kwaliteiten liggen: speels, creatief, communicatief, empathisch, ondernemend, doelgericht, zorgzaam en geïnteresseerd.

Sinds 2013 geef ik naast mijn werk binnen het onderwijs,  workshops en trainingen voor jong en oud op het gebied van creativiteit en bewustwording in mijn eigen atelier. 

Advertentie